Aj MUŠLA podporuje ekologickú recykláciu obalových materiálov NATUR-PACK

Zodpovedný výrobca - ekologická recyklácia obalových materiálov

Novinka! Sme súčasťou ekologického systému recyklácie obalových materiálov.

Naše produkty sú balené do obalových materiálov, ktoré sú 100% recyklovateľné a tým významne prisievame k ochrane životného prostredia. Spolupracujeme so spoločnosťou NATUR-PACK, a. s., ktorá je definovaná ako organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 ods. 1 písm. b), a zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Certifikáty na stiahnutie

Certifikát NATUR-PACK Certifikát NATUR-PACK
Enviromentálne zodpovedný výrobca Mušla s.r.o.
Certifikát NATUR-PACK Certifikát NATUR-PACK
Výrobca obalov Mušla s.r.o.

Dajme spoločne odpadu druhú šancu a vytvorme si čistejšiu krajinu.